earth day1 001

 

 

Zaprszaamy do udziału w konkursie :) 

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego

pt. ,, Pomóżmy oddychać Ziemi”

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Każdego roku do świętowania przyłącza się wiele placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń ekologicznych. Dzień Ziemi uznany został za święto globalne w 1990 roku, kiedy to zmobilizował 200 milionów ludzi w 141 państwach i otworzył  drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do dziś obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw, ale też uświadamiania o problemach, które wiążą się ze zmianą klimatu.

Cele konkursu:

 • popularyzacja zagadnień ekologii wśród dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej;
 • prezentacja wytworów artystycznych dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie umiejętności artystycznych, wrażliwości estetycznej i umiejętności literackich.

Prace plastyczne:                                                                                                            

 • malarstwo;
 • rysunek;
 • grafika;

Format pracy: A3, A4.

Prace literackie: autorski wiersz (nigdzie nie publikowany) zawierający min. 3 zwrotki, inspirowany tematyką ekologiczną- głównie dotyczącą ochrony środowiska zarówno lokalnego jak i ogólnoświatowego.

Mile widziane prace napisane ręcznie.

Uczestnicy- kategorie wiekowe:

 • do 6 lat;
 • 7-8 lat;
 • 9-10 lat;
 • powyżej 10 lat.

Każdy uczestnik może brać udział w obu wymienionych konkursach lub w jednym wybranym przez siebie.

Prace należy podpisać, podać wiek autora i tel. kontaktowy.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych ( imienia i nazwiska, wieku uczestnika) w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.

Prace należy dostarczyć w terminie do 30.04.2021r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie z siedzibą w SP nr 4 –os. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo. Sekretariat placówki Bryła G, I piętro, pokój 101.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mdk.mragowo.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani indywidualnie.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia. J