Współpracujemy z:

 • Urzędem Miasta Mrągowo
 • Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
 • Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w  Mrągowie
 • Zespołem Szkół Specjalnych w Mrągowie
 • Zespołem Szkół Nr 1i Nr 4 w Mrągowie
 • Przedszkolem Publicznym z Oddz. Integracyjnym „Bajka” w Mrągowie
 • Przedszkolem Publicznym „Stokrotka”
 • Przedszkolem Niepublicznym "Kubuś"
 • Biblioteką Pedagogiczną w Mrągowie
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Mrągowie
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie
 • Stowarzyszeniem "Zielone Dzieci"
 • Radio „Planeta” w Mrągowie
 • „Kurierem Mrągowskim” Mrągowo
 • Telewizja  ITV Mrągowo
 • Hotel „Merkury” w Mrągowie
 • Świetlicami środowiskowymi
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej
 • Stowarzyszeniem Amicus
 • Zespołem Szkół Zawodowych
 • Towarzystwem Numizmatycznym
 • Państwową Szkołą Muzyczną
 • Regionalnymi serwisami internetowymi