rokOdkrywaniaTalentow

plakatMEN_talent_1

Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  Rokiem Odkrywania Talentów. Obliguje to nas nauczycieli do jak najbardziej indywidualnego podchodzenia do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia, wychowanka. Misją naszego Młodzieżowego Domu Kultury od zawsze jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności, dawanie możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Uczęszcza do nas około 360 dzieci i młodzieży. Każde jest inne-  jednak łączą je wspólne pasje , zainteresowania. W każdym roku szkolnym dzieci i młodzież z zajęć artystycznych , sportowych oraz  nasze grupy taneczne maja osiągnięcia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym.
W miesiącu marcu  Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie otrzymał tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Stworzona na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolska mapa pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów promuje instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży.Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie jest jednym z trzynastu miejsc w całym województwie warmińsko - mazurskim a obecnie jedynym miejscem w powiecie mrągowskim ,któremu przyznano ten tytuł . Jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Czekamy na tabliczkę i oficjalne otwarcie miejsca odkrywania talentów  w naszym Młodzieżowym Domu Kultury .Uczęszczają tu wspaniałe dzieci i młodzież, które oprócz rozwijania talentów i zainteresowań są wspaniałymi  wolontariuszami wielu akcji i aktywnie uczestniczą w działaniach integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi. Nasza integracja spotkała się z uznaniem i wielką sympatią pani Anny Dymnej , która gościła u naszych dzieci w 2010 roku .
Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych dzieci są różne. Naszą misją  jest pomóc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Każde dziecko  jest ważne akceptowane, kochane i potrzebne - każde ma swoje własne zainteresowania- MY WSKAZUJEMY IM DROGĘ TOWARZYSZYMY IM I WSPIERAMY . Cieszymy się, że tak wiele dzieci i młodzieży odnajduje u nas swoją ścieżkę edukacyjną i rozwojową, kocha to miejsce i związuje się z nami na wiele lat.
Ambasadorami Roku Odkrywania Talentów są Mateusz Kusznierewicz
Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski
Andrzej Pągowski prof. dr hab. Łukasz A. Turski